Translate

fredag den 6. februar 2009

Første besøg på Riget - First visit at Riget (Hospital)

Jeg kører barnevognen ind til Børnemodtagelsen på Riget. En sygeplejerske tager imod mig. Jeg forklarer hvorfor jeg er der. Hun kigger alvorligt på mig "Det er ikke meningen, at en lille baby på tre uger skal have sådan nogle kramper" siger hun. Jeg føler mig både lettet og forstået. Jeg viser hende de videoklip jeg har optaget og hun beder mig vente på lægen i venteværelset.

Jeg venter længe, drikker kaffe, saftevand, kaffe, saftevand. Sidst på dagen kommer en læge. 
Lægen noterer min beskrivelse af Arthurs anfald ned og laver en børneundersøgelse. Arthur får et anfald på 5 sekunder, som lægen heldigvis ser.

Jeg får at vide, at Arthur skal indlægges til video- og EEG overvågning, men at jeg kan tage hjem med Arthur til de har en ledig tid. Jeg får telefonnummeret til Børnemodtagelsen og går lettet derfra.

February 6th
First Visit at Riget* Hospital
I walk the carrycot into the Child Reception area at Riget. A nurse receives me. I explain what brought me there. She looks serious. “A three-week-old baby is not supposed to have these kinds of cramps” she says. I feel relieved and understood. I show her the video clips I have recorded and she asks me to wait for the doctor in the waiting area.
I wait for a long time and drink coffee, juice, coffee, juice. Late in the day, a doctor arrives. The doctor makes a note of my description of Arthur’s seizures and performs a child examination. Arthur has a 5-seconds seizure, which the doctor fortunately observes.
I am informed that Arthur will be admitted for video- and EEG- supervision, but for now I can take him home till they have an opening. I am given the telephone number for the Child Reception and leave relieved.
  
*Rigshospitalet is Copenhagen University Hospital, recognised as Denmark’s leading hospital with specialisation in research a.o., it is often referred to as Riget (the Kingdom)
Labels: examination, attack, rigshospitalet, doctor

Ingen kommentarer:

Send en kommentar