Translate

tirsdag den 7. april 2009

Ringer til Riget... - Calling Riget Hospital...

Jeg ringer til Riget igen, da Arthur fortsat har mange anfald, jeg ved ikke hvem jeg skal spørge efter... Sekretæren ved ingenting.

Sent om aftenen ringer en læge tilbage. Jeg ved ikke hvem han er, men jeg forklarer ham vores situation og fortæller om Arthurs anfald. Han er ved, at falde ned ad stolen, da jeg fortæller hvor meget Frisium Arthur får. Han fortæller, at det slet ikke er medicin til en baby og at han endelig ikke vil øge dosis, selvom Arthur har anfald. han beder mig ringe, hvis anfaldene skifter karakter og fortæller, at Arthur ikke skal havde medicin et døgn før døgnvideoen/EEG'en den 14. april.

Jeg skynder mig, at kode hans nummer ind på min mobil, så jeg i det mindste har en at ringe til. 
- - - 

7. april 2009.
Calling Riget Hospital

I call Riget again, since Arthur continuous to have many attacks, I don’t know whom to ask for…
The secretary does not know anything

Late that night a doctor calls back. I don’t know who he is, but I explain him our situation and tell him about Arthur’s attacks. He is speechless, when I tell him how much Frisium Arthur gets. He tells that it is not even medicine for a ababy and that he really would not recommend increasing the doses, even though Arthu has attacks. He asks me to call, if the attacks change character and tells me, that Arthur must not get medicin 24-hours prior to the 24-hour-examination/the EEG April 14th.

I hurry code his number in my phonebook, so I at least have someone to call.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar