Translate

torsdag den 9. april 2009

Jeg trapper Arthur ud... - I step Arthur out of the medicine…

Jeg føler mig temmelig lost... Arthurs anfald fortsætter, lægen er væk og ingen ved noget... Jeg føler, at jeg forgifter mit barn med farligt medicin. Når jeg læser på nettet om medicinen, eller ja, bare indlægssedlen, kan jeg jo lynhurtigt se, at det ikke er et-for-sjov-præparat! Jeg får en følelse inden i om at nu skal det bare holde op! Den 14. skal Arthur være aftrappet, så EEG'en kan måle det den skal, men at tage en kold tyrker er vel ikke noget for et spædbarn?!

Jeg trapper ham stille og roligt ud... 

- - -

9. April 2009

I step Arthur out of the medicine…

I feel quite lost… Arthur’s attacks continues, the doctor is gone, and nobody knows everything… I feel that I am poisoning my child with dangerous medicine. When I read on the internet about the medicine, or just in the medication-brochure, does it not take long to see, that it’s not a-for-fun medication-preparation! I get a feeling inside, that now it must stop! The 14th Arthur must be phased out of the medicine, so the EEG can measure what it should, but to take a “cold turkey”, can’t be appropriate for an infant?!

Slowly, I phase him out of the medicine…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar