Translate

mandag den 7. november 2011

Møde med den kommende børnehave - Meeting at the future day care center

Det står os helt klart - Læssøesgårdens Børnehave er en kulturinstitution. Og! De er ikke til at messe med! 

Jesper og jeg kom som aftalt til møde i Børnehaven et par måneder før Arthur skulle begynde. Jesper og jeg havde printet udtalelse fra vuggestuen, Riget og Ergo- og fysioterapeuterne ud. Derudover havde jeg taget et portrætbillede med af Arthur (så de død og pine ikke tror, han ser underlig ud - - - Ja, det er altså vigtigt for mig).

Til mødet deltog afgående leder, souschef, ny leder og pædagog.
Jeg startede med at fortælle kort om Arthurs sygdomsforløb, Jesper supplerede op med at fortælle hvor normal Arthur er!

De gjorde det klart, at de ikke ønskede at læse vores papirer på nuværende tidspunkt, men ville lægge ud med, at lære Arthur at kende. Til gengæld blev de rigtig glade for det billede jeg havde med. 

Vi blev præsenteret for en masse (underlige) regler og afslutningsvis, fik vi at vide, at vi da bare var "så søde..."

7.11.11
Meeting at the future day care center 

We are acutely aware that Arthur’s new day care center is a special place. In addition, not one that you should mess with.
Jesper and I had made an appointment with the staff a few months before Arthur was to attend. We had printed the reports from his nursery, the hospital and his therapists. In addition, I brought a picture of him – it is important to me that people know that he does not in any way look like anything more than a normal boy.

We met with the managers and a pedagogue. I started by going through Arthur’s course of illness, and Jesper supplemented by telling how normal Arthur is.
They told us that they did not want to read the papers yet – they wished to get to know Arthur first. However, they really liked the picture that I brought.
We were introduced to lots of rules and subsequently they told us, that we seemed nice.    


Ingen kommentarer:

Send en kommentar