Translate

søndag den 23. oktober 2011

Endelig den rigtige børnehaveplads til Arthur - Finally, the right day care for Arthur


Så var der endeligt godt nyt!
Arthur går jo i en helt almindelig vuggestue selvom han har Startle Disease. Han har siden juli haft 6 støttetimer om ugen, som pædagogerne bruger til at gå fra med ham, når han bliver for overstimuleret af at være i børnegruppen.

Da børnehavegruppen i Arthurs institution ikke var egnet til ham, havde vi kontaktet den specialpædagogiske konsulent på Nørrebro for at få hjælp til at finde den rette børnehave til Arthur. Den specialpædagogiske konsulent indsamlede viden og observationer fra hospitalet, ergoterapeuten, fysioterapeuten, sundhedsplejersken og selvfølgelig vuggestuen. Hun ansøgte pladsanvisningen om en basisplads, altså en plads til børn med særlige behov. (Der findes to slags i København- dem for børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og dem for børn med sociale vanskeligheder -Arthur hører i sidste gruppe).
Desværre fik vi afslag på ansøgningen - med den kommentar, at han skulle i en lille alm. børnehave med ro og struktur. 


Vi besøgte fire forskellige institutioner på Nørrebro, efter anvisning fra den specialpædagogiske konsulent. Ingen af de fire institutioner var gode til Arthur. Enten kunne de ikke rumme ham, eller også havde de ikke plads - Og sådan gik der et halvt år...

Til sidst ringede jeg til pladsanvisningen og spurgte hvad vi skulle gøre - Jeg fortalte, at deres afslag jo ikke var berettiget, når de ikke havde den plads de selv anbefalede - De opfordrede mig til at klage over afgørelsen, hvilket jeg gjorde.

Nu har vi så endelig fået plads - Oven i købet en basisplads lige rundt om hjørnet (der findes omkring 15 pladser i hele kommunen og den er jo fysisk stor, når man er cyklist).

Institutionen hedder Læssøesgården og skulle være virkelig god. Børnehavegruppen har valgt, at blande alle børn (basis og normale) og køre med højere normering på hele gruppen, således at der ikke er en decideret specialgruppe. Det er jo perfekt for Arthur, da vi ønsker han får så normal en hverdag som muligt.

Vi er så glade og lettede, men også ærgerlige over hvor hårdt vi har måttet kæmpe - Tænk på dem der ikke har de resurser vi har...

Den 9/1 skal Arthur begynde i børnehave! Hvor bliver han dog bare stor!

23.10.11
Finally, the right day care for Arthur

Finally some good news. Arthur is in a regular nursery in spite of him having Startle Disease. Since July, he has had six hours of extra support a week, which the pedagogues use to take him aside when he is too over stimulated from being with the group.

We have been in contact with the local pedagogic consultant to find a day care center that would fit Arthur’s needs. She gathered knowledge and observations from the hospital, the occupational therapist, the psychical therapist, the health visitor and the nursery. She applied for Arthur to have a place in a day care center for children with special needs. In Copenhagen, there are two types – one for children with psychical disabilities and one for children with social disabilities. Arthur would be part of the latter group.
Unfortunately, our application was turned down with a comment that Arthur should be in a regular day care center with tranquility and structure. 

We visited four different day care centers in our neighborhood. Either they were not fit for Arthur’s needs or they did not have room for a new child. This process took six months.

Eventually, I called the office assigning daycare and told them that they should not turn down our application when they could provide no suitable alternative. They recommended that we appealed their initial ruling. I did that.

Now, we finally have a day care center for Arthur. It is a special needs place right around the corner from our apartment and they have a great reputation. They have chosen to mix the children so that Arthur will be in a group with children both with and without disabilities and with more staff than a regular day care center. This is just perfect for Arthur, as we want him to have as normal a life as possible.
 
We are relieved and happy but also a bit frustrated over the struggle we had to go through to get here. Think of those with less surplus energy than us who will have to settle for less.

By January, Arthur will be in day care. My, he is getting big.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar