Translate

torsdag den 5. marts 2009

Flere anfald - More attacks

Jeg ringer til Riget for at fortælle, at anfaldene ikke er aftagende, selvom Arthur har fået højere medicin dosis. Lægen fortæller mig, at det nok bare er en slags spædbørnsanfald og at jeg kan regne med, at de er væk om et par måneder.

Jeg får en tid til kontrol den 12/3 - Jeg synes der er frygteligt længe til. Jeg spørger igen efter Arthurs journal. 


More attacks

I call the Riget hospital to tell them that the attacks haven’t decreased despite the fact that Arthur has had a higher dosis of medicin. The Doctor tells me, that it might just be a type of infant atacks and that I can expect them to be gone in a couple of months.

I get a new appointment for check-up the 12th of March - I feel it’s terribly far away. Again I ask for Arthur’s medical journal.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar