Translate

lørdag den 7. maj 2011

Støttetimer til Arthur - Support for Arthur

I foråret havde vi et dejligt møde med Arthurs nye pædagog, Susie og stuens pædagogmedhjælper, Anette. Oven på de ubehagelige forældresamtaler i den gamle vuggestue, var samtalen en sand fornøjelse.

Susie og Anette fortalte, at de oplevede en dreng i fin trivsel. Ligesom os, kunne de mærke, at Arthur overstimuleres og udtrættes hurtigt. Anette sagde så konkret: "Når kl. er halv tre, så kan Arthur ikke mere". En vuggestuedag på fire timer, hvoraf  to timer bruges på lur, er jo ikke meget, men for Arthur er det meget krævende.

Vi blev enige om at søge nogle støttetimer til Arthur, så stuens personale, kunne få mulighed for at gå fra med Arthur, når han fik for meget. Arthur er meget alene i vuggestuen, da han hurtigt får "nok" af de andre børn - Hurtigt kan han ikke overskue den sociale sammenhæng, og trækker sig hen til de voksne, hvorfor hans sociale udvikling naturligvis ikke er alderssvarende. Personalet ville gerne støtte Arthur i at sætte ord på sine behov og hjælpe ham til at danne venskaber. - Og måske hjælpe ham til, at kunne være i vuggestue et længere tidsrum.

Arthurs pædagoger var så søde og rare at tale med og til slut i samtalen udbrød Anette "Jamen, vi elsker jo bare Arthur" - Og jeg elsker hende, fordi hun sagde det!! Vi er så heldige med den vuggestue!

7.5.11
Support for Arthur

In the spring we had a meeting with Arthur’s new pedagogues Susie and Anette. Where meetings with the old nursery were uncomfortable, this was a true pleasure. 

Susie and Anette told us that they saw Arthur as a boy who thrives. Like us, they notices that he is easily over-stimulated and tired. A normal day at the nursery is four hours for Arthur and he sleeps for two of those, so it is not a lot of time. However, for Arthur it is very demanding.

We agreed to apply for extra support for Arthur to give the staff at the nursery resources to take him away from the other children when he had a need for quiet time. Arthur spends a lot of time on his own at the nursery because the other children easily becomes too much of a handful for him. He does not understand the social contexts and seeks the adults for support. Therefore, his social development is naturally not age appropriate. The staff wants to help Arthur express his needs and support him in forming friendships. Furthermore, they hope to help him in a way that makes it possible for him to stay at the nursery for a longer time span.

Arthur’s pedagogues were nice to talk to, and at the end of the meeting, Anette said: We just love Arthur. I love her for saying that – we are so fortunate to have that nursery.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar